طراحی صاعقه گیر الکترونیکی و ارتینگ یکی از خدمات قابل ارائه شرکت پویا اندیشان مازند می باشد.

طراحی سیستم صاعقه گیر الکترونیکی (Lightning Protection ) :
هدف از نصب صاعقه گیر حفاظت از سیستمها و افراد در برابر صاعقه و ایجاد مسیری مطمئن جهت انتقال جریان عظیم صاعقه به زمین می باشد ، در این سیستمها رادهای هوائی وظیفه جذب صاعقه و هادیهای نزولی وظیفه انتقال جریان را به شبکه ارتینگ به عهده دارند. سیستم صاعقه گیری که به درستی طراحی و نصب شده باشد امنیت جانی افراد و ایمنی تجهیزات را بدنبال خواهد داشت. بطور کلی حوادثی که توسط صاعقه پدید می آید به دو گروه تقسیم می شوند. الف-حوادثی که به سبب برخورد مستقیم صاعقه بوجود می آید. ب-حوادثی که به سبب اثرات غیر مستقیم صاعقه بوجود می آید.
وقتی صاعقه به یک سازه یا یک ناحیه مشخص اصابت می کند می تواند سبب خسارات قابل توجهی که معمولا با آتش همراه است شود. حفاظت در برابر این خطرات توسط صاعقه گیرهای الکترونیکی فراهم میگردد. این سیستم درست قبل از حدوث صاعقه بطور طبیعی محتوی الکتریکی اتمسفر بطور ناگهانی افزایش یافته و این تغییر وضعیت توسط واحد جرقه زن حس و کنترل می شود .

صاعقه گیرهای الکترونیکی انرژی موجود در هوای متلاطم پیش از طوفان را که حدود چندین هزار ولت بر هر متر است جذب و در واحدهای جرقه زن ذخیره می نماید و در نهایت واحد جرقه زن با تخلیه بار الکتریکی خازنها بین الکترودهای فوقانی و الکترود مرکزی اش هوای اطراف را یونیزه می کنند شرکت پویا اندیشان مازند با در اختیار داشتن افراد متخصص و نرم افزارهای محاسباتی پیشرفته طرح و جانمایی استاندارد قرار گیری صاعقه گیر را برای پروژه های مختلف ارائه می نماید.

خدماتی که شرکت پویا اندیشان مازند در خصوص طراحی صاعقه گیر ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:
– نقشه چیدمان صاعقه گیر
– ارائه دفترچه محاسباتی سیستم صاعقه گیر
– مشخصات فنی و دستورالعمل نصب سیستم صاعقه گیر
– فهرست مقادیر تجهیزات صاعقه گیر
– تست شیت سیستم صاعقه گیر
– طراحی طریقه نصب ، سایز تسمه ، تعداد راد و شعاع حفاظتی سیستم صاعقه گیر
– طراحی پایه نگهدارنده صاعقه گیر
– تهیه اسناد مناقصه مربوط به سیستم صاعقه گیر

 

طراحی سیستم ارتینگ (Earthing ) :
– خدماتی که شرکت پویا اندیشان مازند در خصوص طراحی ارتینگ ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:
– طراحی سیستم ارتینگ جهت رینگ اصلی و محوطه پروژه
– طراحی ارتینگ جهت محیط و تجهیزات داخلی پروژه
– مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
– تست شیت تجهیزات ارتینگ
– فهرست مقادیر تجهیزات ارتینگ
– طراحی و دستورالعمل اجراء چاه ارت
– مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
– ارائه دفترچه محاسباتی مقاومت خاک
– طراحی ، جانمایی و محاسبه تعداد راد و چاه ارت

– محاسبه سایز کابل ارت جهت تابلوها ، موتورها ، بدنه و غیر …
– فهرست مقادیر تجهیزات چاه ارت
– تهیه اسناد مناقصه مربوط به سیستم ارتینگ