– عاملیت فروش آیفون تک نما
– عاملیت فروش تجهیزات اعلام حریق زیتکس
– عاملیت فروش صاعقه گیر الکترونیکی